معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی‌ پای درد دل فعالان اقتصادی البرز نشست
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور با حضور در منطقه ویژه اقتصادی استان البرز (کرج) پای درددل‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نشست و این اطمینان را به آن‌ها داد که بازرسی حامی سرمایه گذاری و تولیدکنندگان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار