معاون بازرسی کل کشور از پارک علم و فناوری البرز بازدید کرد
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور و هیأت همراه از پارک علم و فناوری استان البرز بازدید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار