افتتاح پردیس فناوری صنایع معدنی خواف در تابستان سال آینده
رئیس پارک علم و فناوری خراسان خبر داد
رئیس پارک علم و فناوری خراسان در نشستی خبری با اصحاب رسانه، از افتتاح پردیس فناوری صنایع معدنی خواف در تابستان سال آینده خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار