روابط آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی زنجان با کشور صربستان گسترش می‌یابد
با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای؛
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه‌های علوم پزشکی زنجان و دانشکده پزشکی بلگراد صربستان منعقد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار