فروش پنج میلیاردی نمایش‌های تئاترشهر در سال ۱۴۰۱
تئاترشهر در سالی که به روز‌های آخر خود رسیده، بیش از ۸۰ هزار نفر تماشاگر داشته و نمایش‌های اجراشده در آن حدود پنج میلیارد تومان بلیت فروختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار