۳۵ دانشجوی جهادگر به مردم روستا‌های اسفراین خدمت رسانی کردند
در اردوی جهادی ۳ روزه؛
۳۵ دانشجوی جهادگر در اردوی جهادی ۳ روزه و در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ به مردم روستا‌های اسفراین خدمت رسانی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار