پیام تبریک نوروزی دبیر شورای فرهنگ عمومی
سید مجید امامی در پیام تبریک نوروزی بهار طبیعت و ربیع قرآن را به فال نیک گرفت و بر وفاق و تفاهم جمعی تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار