گروه جهادی دانشگاهی که تبدیل به قرارگاه خدمت رسانی شد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مسئول قرارگاه جهادی منتظران صالح (عج) روند تبدیل شدن یک گروه جهادی دانشگاهی به یک قرارگاه جهادی خدمت رسانی تشریح می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار