مدیران شبکه نسیم به پیست «دست فرمون» رفتند
همزمان با آغاز تولید فصل جدید؛
مدیران شبکه تلویزیون نسیم از مراحل تولید برنامه «دست فرمون» بازدید کردند و با عواملشان سخن گفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار