روزه را چگونه افطار کنیم/ وعده سحری چه بخوریم
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت عنوان کرد؛
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در ارتباط با وعده‌های افطار و سحر روزه داران، توضیحاتی ارائه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار