ثبت روزانه ۳ میلیون تردد در تهران/ پایتخت رکوردار بیشترین تردد
از ابتدای طرح نوروزی که از ۲۵ اسفند آغاز شده تا کنون استان تهران دارای بیشترین ورودی و خروجی وسایط نقلیه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار