فحش و کتک می‌خوریم اما حرمت نظام را حفظ می‌کنیم/ در ماجرای حجاب چه کسی را تهدید می‌کنی؟
یادداشت دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مورد حجاب؛
سید مجید امامی به بهانه برخی مواضع و تهدیدها در مورد حجاب در یادداشتی با اشاره به لزوم حفظ عقلانیت تأکید کرد: در موضوع حیا و سبک زندگی عفیفانه ورود می‌کنیم و با تقسیم کار حمله دشمن را خنثی خواهیم ساخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار