رمزگشایی از یک نکته مهم در مورد سناریوی بازداشت ترامپ
نشریه گاردین گزارش می‌دهد
نشریه گاردین در گزارشی می‌نویسد: «وقتی صحبت از ترامپ و برقراری عدالت در مورد وی و رفتار‌ها و اقداماتش می‌شود، باید یک نکته را در ذهن داشته باشیم و آن اینکه وی استادِ تغییر روایت‌ها در جریان پرونده‌ها و مسائلی است که علیه او مطرح می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار