میزگرد تخصصی «ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی» در دانشگاه علامه طباطبایی
به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل صورت گرفت
به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، میزگرد تخصصی «ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی» با حضور شاهین بهداروند، کارشناس و پژوهشگراقتصادی، فرهاد بذرافکن، عضو دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار