کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شرکت کنترل کیفیت هوا؛
شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و هوای پایتخت قابل قبول است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار