گزارش اندیشکده آمریکایی از شراکت راهبردی ایران و روسیه
فشار‌های آمریکا و غرب، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان ایران و روسیه را شدت می‌بخشد و غرب قادر به کاستن از این شراکت راهبردی نیست.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار