دستگاهی برای تشخیص سریع تقلب در روغن زیتون
محققان دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران موفق به ساخت اولین دستگاه کیفیت‌سنجی و تشخیص سریع تقلب در روغن زیتون شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار