جمعیت حامیان آزادی قدس شریف: ناقوس فروپاشی اسرائیل از درون به گوش رهبران صهیونی رسیده است
جمعیت حامیان آزادی قدس شریف: ناقوس فروپاشی اسرائیل از درون به گوش رهبران صهیونی رسیده و احساس هراس و عدم امنیت روانی از سوی میلیون‌ها یهودی مقیم فلسطین و شهرک‌نشینان یهودی برای سران و رهبران صهیونیسم قابل درک و ارزیابی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار