بازگشت اعتصاب‌ها در بخش حمل و نقل عمومی آلمان
اتحادیه وردی مجددا کارکنان بخش حمل و نقل عمومی را برای برگزاری اعتصاب‌ها در روز چهارشنبه فراخوانده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار