اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان اعلام شد
با اعلام انجمن موسیقی ایران؛
با پایان داوری مرحله مقدماتی شانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی از سوی دبیرخانه اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار