مردم باید بدانند آمریکا چه جنایاتی در حق ملت ما انجام داده است
غریب‌آبادی:
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در حوزه تحریم، یک ملت قربانی هستند و باید روی این موضوع که این جنایت را چگونه به تصویر کشیده، کار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار