سوم و چهارم خرداد روز‌های بزرگ و ارزشمندی در تاریخ دفاع مقدس است
خسروپناه:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سوم و چهارم خرداد روز‌های بزرگ و ارزشمندی در تاریخ دفاع مقدس و هشت سال مقاومت مردم شهید پرور خرمشهر و دزفول است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار