موسوی: هرنوع درگیری بین ایران و افغانستان به زیان دو طرف است
دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم و نخبگان دو کشور به هوش باشند هر نوع درگیری به زیان راهبردی هر دو کشور ایران و افغانستان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار