برگزاری جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور سفیر ایران در افغانستان
رحیمی جهان آبادی در گفتگو با دانشجو خبرداد؛
جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور سفیر ایران در افغانستان برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار