اردوغان پیروز انتخابات ترکیه شد
پس از شمارش ۹۸.۰۶ درصد آرا، اردوغان توانست ۵۲.۱۲ درصد آرا و قلیچدار اوغلو ۴۷.۸۸ درصد آرا را به دست بیاورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار