راستینه: احکام بازدارنده جدی در لایحه حجاب و عفاف دیده نشده
در گفتگو با دانشجو
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: احکام بازدارنده جدی در خصوص کشف حجاب در لایحه حجاب و عفاف دیده نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار