پنجمین قسمت از سلسله برنامه‌های مسئله محور برگزار می‌شود
پنجمین قسمت از سلسله برنامه‌های مسئله محور با عنوان خط تولید به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار