ناتوانی ۱۵ درصد انگلیسی‌ها در بازپرداخت وام‌هایشان
تحقیقات جدید نشان می‌دهد، ۱۵ درصد انگلیسی‌ها احساس می‌کنند، بدهی هایش از کنترل خارج است یا راهی برای پرداخت آن ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار