راه اندازی درس عمومی مکتب شهید سلیمانی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد
به صورت اختیاری؛
دو واحد درس عمومی اختیاری مکتب شهید سلیمانی مصوب و به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار