برخی از شهرداری‌ها در قزوین از خلاقیت و ابتکار فاصله گرفته‌اند
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: در برخی از شهرداری‌ها، انعطاف کاهش یافته و کارکنان از خلاقیت و ریسک به شدت فاصله گرفته‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار