صندوق توسعه ملی به خزانه دومی برای دولت تبدیل شده است
خدائیان:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در صندوق توسعه ملی ۱۵۱ میلیارد دلار ارز داشتیم که ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت واگذار و به خزانه دومی برای دولت تبدیل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار