ضرورت استفاده از میدان آیینی امام حسین (ع) و ورزشگاه‌های بزرگ برای مراسم‌هایی آیینی تهران
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از حضور پرشور مردم در اجتماع امام رضایی ها، بر ضرورت استفاده از میدان آیینی امام حسین (ع) و ورزشگاه‌های بزرگ برای مراسم‌هایی آیینی تهران تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار