رای مثبت پارلمان اروپا به تعلیق ریاست دوره‌ای مجارستان بر شورای اروپا
نمایندگان پارلمان اروپا در یک رای گیری به طرح تعلیق مجارستان برای ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا به بهانه منطبق نبودن ارزش‌های این کشور با ارزش‌های اروپایی رای مثبت دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار