همکاری علما در تشویق مردم به فرزندآوری و جوانی جمعیت
وزیر بهداشت تاکید کرد؛
وزیر بهداشت، سقط جنین غیرقانونی را نوعی جنایت و اقدامی غیرشرعی دانست و گفت: مادران باردار اگر ناگزیر از سقط شوند باید برای این اقدام دلایل متقن وجود داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار