وخامت اوضاع معیشتی تونسی‌ها در کمبود بنزین و کالا‌های اساسی
‌اوضاع معیشتی مردم تونس با کمبود سوخت و کالا‌های اساسی به شدت وخیم شده است، رئیس‌جمهور تونس همواره بحران نبود کالا‌های مصرفی ضروری را به احزاب سیاسی نسبت می‌دهد در حالی که مردم تونس معتقدند این بحران نتیجه کمبود نقدینگی و سردرگمی دولت در کسری مالی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار