جاذبه مردم نسبت به امام خمینی (ره) فقط جاذبه کاریزماتیک نبود، بلکه جاذبه‌ی الهی بود
مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: جاذبه‌ی مردم نسبت به امام فقط جاذبه‌ی کاریزماتیک نبود، بلکه جاذبه‌ی الهی بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار