رشته مطالعات قرآن و حدیث در دانشکده علوم قرآنی بجنورد تأسیس شد
رئیس دانشکده علوم قرآنی بجنورد:
رئیس دانشکده علوم قرآنی بجنورد گفت: رشته مطالعات قرآن و حدیث در گرایش معارف قرآن دایر شد و در دفترچه کنکور هم آورده شده است و آماده جذب دانشجو هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار