نتایج پنجاه و چهارمین انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ اعلام شد
پنجاه و چهارمین انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور هیئت نظارت متشکل از نماینده دانشگاه، اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل و ادوار انجمن اسلامی برگزار گردید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار