اعضای شبکه هرمی مجازی اخلالگر در نظم اقتصادی دستگیر شدند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری ۱۳ اخلالگرعمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال فعال در یک شرکت هرمی مجازی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار