انتقال تجربه فیلمسازی توسط «محمدعلی باشه‌آهنگر» در موزه سینما
محمدعلی باشه‌آهنگر برای انتقال تجربیات خود درباره فیلمسازی به موزه سینما می‌آید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار