حمایت از طرح‌های پژوهشی توسعه‌دهنده فناوری‌های شناختی
فراخوان حمایت از «طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری در حوزه‌های شناختی» توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار