نماد پتروشیمی گلستان در بورس باز شد
با اقدمات دستگاه قضایی؛
نماد پتروشیمی استان از امروز در بورس باز شد و سهامداران آن که عمدتا گلستانی هستند می‌تواند سهام و سهام جایزه خود را خرید و فروش کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار