۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور:
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار