دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در «ساعت به وقت قدس»
در دهمین قسمت از «ساعت به وقت قدس» دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به برنامه می‌آید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار