شفاه: «مصلحت» ۳ سال توقیف بود/ حرف‌های سختی را در مدیوم سینما زدیم
تهیه کننده فیلم سینمایی مصلحت با عنوان اینکه سعی کردیم تا حرف‌های سختی را در مدیوم سینما بزنیم اکران این فیلم را نتیجه سه سال صبوری دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار