صیانت شورای نگهبان از حقوق ملت در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
یادداشت/
گفتنی است برخی از ابهامات شورای نگهبان نیز در راستای صیانت از حقوق مردم است و با روشن شدن موارد ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، در صورتی که رفع ابهام صورت گرفته منجر به ضایع شدن حقوق افراد شود، مانند موارد ذکر شده، شورای نگهبان آن را دارای ایراد خواهد دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار