آمریکا ۱۴ بانک عراقی را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد
یک روزنامه آمریکایی از وضع تحریم علیه ۱۴ بانک عراقی از سوی واشنگتن خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار