اتفاقات سیستان مصداق جنایت علیه بشریت است/ مسئله حق‌آبه باید از وعده درمانی خارج شود
امام جمعه زابل:
امام جمعه زابل گفت: من در چند هفته قبل هم عرض کردم حسب مصوبات ملل متحد اتفاقی که در سیستان دارد رخ می دهد مصداق جنایت علیه بشریت است، همین الان با همین بندی که زدن کشت خشخاش را چه توسعه‌ای دادند؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار