محرومیت ۲ میلیون کارگر از مزایای قانون کار
حدود ۲ میلیون و ۹هزار و ۹۸۲ نفر در بهار ۱۴۰۲ اشتغال ناقص داشته اند، این رقم در بهار ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۲۸۲هزار و ۳۲۱ نفر بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار