تبریزی: دوست دارم در شهر مادری‌ام فیلم بسازم
در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره اقوام بیان شد:
کمال تبریزی دبیر جشنواره فیلم اقوام: اصلی‌ترین دلیل پذیرش دبیری این جشنواره برگزاری آن در شهر مادری‌ام است و دوست دارم قبل از بازنشستگی یک فیلم در این شهر بسازم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار